Już ma być zamordowany [nuty]

Zaczęty przez czytane, 07-08-2023, 13:14:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

czytane

1. Już ma być zamordowany, Baranek niepokalany, *
Jezus Chrystus Nazareński, nasz Odkupiciel niebieski.

2. O Mądrości Ojca swego, mając wiadomość wszystkiego, *
Wyniszczasz siebie samego, abyś zmazał dług winnego.

3. Miano Cię za złośliwego, złoczyńcę śmierci godnego, *
Wreszcie dasz się źle osądzić, byś mi mógł niebo przysądzić.

4. Myśmy na to zasłużyli, abyśmy męki znosili, *
Chrystus bowiem nic nie zgrzeszył, gdy się człowiek w grzechu cieszył.

5. I my chcemy krzyż przyjmować, Chrystusa w nim naśladować, *
Niosąc w pokucie, cichości, stanu swojego przykrości.

6. Bo do Cię Panie niebieski, wiodą jeno krzyża ścieżki, *
Sam Chrystus wiele podstąpił, nim do chwały Swojej wstąpił.

Zbiór Pieśni Katolickich, T. Cieplik, 1924r.