Wskazówki dla organistów grających do mszy trydenckiej

Zaczęty przez Tomek Torquemada, 07-07-2007, 22:09:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tomek Torquemada

W związku z dzisiejszym uwolnieniem mszy trydenckiej, pojawi się zapotrzebowanie na organistów do niej grających. Z historii początków indultu na Piasku we Wrocławiu wnioskuję, że nie jest to sprawa tak prosta jak by się wydawało, a różnice między rytami są na tyle duże, że mogą być konfudujące (pamiętam na przykład, jak któryś z organistów-debiutantów tak się zakałapućkał, że zaczął grać Kyrie gdy księdzu zakładano ornat po aspersji). Przygotowałem więc wskazówki dla organistów po raz pierwszy grających na starej mszy.

Założenia - msza śpiewana, brak scholi gregoriańskiej śpiewającej propria, części stałe śpiewa organista z ludem.
Aspersja (jeśli jest)

Pierwsza uwaga - aspersja jest osobnym obrzędem, dokonywanym przed mszą. Aspersji dokonuje ksiądz w kapie, po pokropieniu i odmówieniu modlitw zdejmuje kapę i zakłada ornat. Może to mieć miejsce w zakrystii lub z boku przy kredencji (wtedy ministrant trzymając kapę w górze zasłania nią księdza). Msza zaczyna się dopiero potem.

Na początku można zagrać parę taktów solo. Później ksiądz intonuje Asperges me lub Vidi aquam (można podać ton). Po pokropieniu i modlitwach ksiądz idzie się przebrać, można wtedy zacząć grać pieśń na wejście.

Pieśń na wejście

Uwaga kolejna - w odróżnieniu od nowej mszy, akcja idzie równolegle. Ksiądz z ministrantem odmawiają cicho modlitwy u stopni ołtarza, w tym samym czasie ludzie śpiewają. Śpiew należy kończyć, gdy ksiądz wstępuje po stopniach ołtarza, bo oznacza to, że nadszedł czas na Kyrie.

Kyrie eleison

Kyrie zaczynamy, gdy ksiądz wstępuje po stopniach ołtarza. Jeśli jest kadzenie, to podczas śpiewu Kyrie ksiądz będzie okadzać ołtarz.

Uwaga - Kyrie leci 3 razy po trzy, a nie 3 razy po 2.

Gloria

Bezpośrednio po Kyrie ksiądz intonuje Gloria. Można mu podać ton.

Proszę się nie zrażać, jeśli w połowie Gloria ksiądz sobie usiądzie. Po prostu równolegle odmówił swoje Gloria z mszału, co trwa krócej niż zaśpiewanie.

Credo

Credo intonuje ksiądz bezpośrednio po kazaniu. Można mu podać ton.

Offertorium

Po Credo nastąpi:
K. Dominus vobiscum
W. Et cum spiritu tuo
K. Oremus

Co oznacza, że należy zacząć grać pieśń na Offertorium. Można zaśpiewać więcej zwrotek niż w Novus Ordo, bo ksiądz odmawia więcej modlitw, i to innych niż obecne.

Pilnujemy obmycia rąk. Po nim kapłan pochylony na środku ołtarza odmówi modlitwę "Suscipe Sancta Trinitas", po której nastąpi Orate fratres.

We Wrocławiu Orate fratres jest głośno, a odpowiadają ministranci z wiernymi, więc organista przestaje grać chwilkę przedtem.

Później następuje sekreta, dialog przed prefacją i prefacja.

Sanctus

Sanctus wiadomo, zaraz po prefacji. Uwaga - podczas śpiewu Sanctus ksiądz zacznie równolegle odmawiać kanon mszy. Jeśli Sanctus będzie krótkie, to można po nim zagrać coś solo, ale nie za długo. Gdy ministrant zadzwoni na Hanc igitur należy kończyć grę, bo zaraz zacznie się przeistoczenie.

Przeistoczenie

Cisza w kościele, słowa konsekracji odmawiane szeptem, proszę się nie dziwić :-)

Po podniesieniu Kielicha można zagrać coś cichego i spokojnego solo. Kończymy grę gdy ministrant zadzwoni ma małe podniesienie. Zakończy słowami Per omia saecula saeculorum, wierni odpowiedzą Amen.

Modlitwa Pańska

Kolejna zmyłka. Większość Modlitwy Pańskiej śpiewa tylko ksiądz, więc nie akompaniujemy. Wierni śpiewają tylko ostatni wers - sed libera nos a malo, i akompaniujemy tylko do niego.

Agnus Dei

Agnus Dei zaczynamy po słowach kapłana Pax Domini sit semper vobiscum i odpowiedzi wiernych Et cum Spiritu tuo.

Po Agnus Dei można grać jeszcze przez chwilę solo. Należy przestać, gdy ksiądz wyjmie puszkę z Tabernakulum. Zmyłka kolejna: Ecce Agnus Dei jest za pomocą Hostii z Tabernakulum. We Wrocławiu - głośno, odpowiadają ministranci i wierni.

Pieśni na Komunię św.

Śpiew przez całą Komunię i puryfikację. Kończymy po przeniesieniu Mszału.

Ite missa est

Uwaga - zmyłka kolejna. To jeszcze nie koniec mszy. Po Ite missa est jest jeszcze błogosławieństwo i ostatnia Ewangelia.

Pieśń na wyjście

Zaczynamy po ostatniej Ewangelii.
Proszę o komentarze. Od razu przepraszam, jeśli coś pomieszałem lub pominąłem coś istotnego - mam nadzieję, że uzupełnią Państwo i poprawią.

Hyacinthus z Rządkowic

Wskazówki nader cenne. Druknąłem sobie i dziękuję bardzo.

L'organiste

Swego czasu też napisałem podobną instrukcję tym, że bardziej szczegółową i bardziej "łopatologiczną". Jak będę na swoim komputerze, to ją wkleję.

knrdsk1

Wklej koniecznie, proszę. Ja sam jestem ceremoniarzem po kilkumiesięcznym kursie organizowanym w 2000/2001 r. przez Archidiecezję Wrocławską [kurs był słaby i pełen błędów, z którymi ja i jeszcze druga dorosła osoba (reszta to była młodzież, w większości nie zainteresowana zupełnie kursem) staraliśmy się polemizować ale niewiele to dawało, a powoli groziło nam że zostaniemy zlinczowani przez kilkudziesięcioosobową grupę niezainteresowanej młodzieży, która każdorazowo czekała tylko na koniec zajęć i absolutnie nie była zainteresowana przedłużaniem ich] no ale nikt nie myślał wtedy na serio że będą też potrzebni ministranci do Mszy Trydenckiej. Niewiele więc o niej wiem a warto się jak najwięcej dowiedzieć i przygotować. Dzięki też Tomku za to co już jest.

L'organiste

SPOSÓB GRY DO MSZY W NADZWYCZAJNEJ FORMIE RYTU RZYMSKIEGO

Co prawda kiedy to pisałem nagłówek brzmiał "..w klasycznym rycie rzymskim", ale musiałem to zmienić po wczorajszym Motu Proprio. ;)

Podczas, gdy kapłan z ministrantami udaje się do ołtarza, należy zagrać solo preludium do pieśni. Jeśli procesja jest dłuższa, można wykonać samodzielny utwór o uroczystym charakterze. Nie obowiązuje to od pierwszej niedzieli Adwentu do 24 grudnia włącznie i od środy popielcowej do Triduum Paschalnego. Grę solową dopuszcza się w III niedzielę Adwentu i IV Wielkiego Postu.

ASPERSJA
Kapłan po przyjściu do ołtarza, rozpoczyna samodzielnie antyfonę Asperges me. W razie potrzeby można poddać mu ton. Sposób śpiewania jest następujący:
„Asperges me” śpiewa kapłan a capella, resztę antyfony śpiewa schola. Werset Miserere aż do gwiazdki – kantor (kantorzy), po gwiazdce dołącza się schola. Potem początek Gloria Patri, również do gwiazdki śpiewa znów sam kantor, a od słów Sicut erat in principio włącza się reszta scholi. Na koniec wszyscy mają powtórzyć antyfonę do psalmu.
W taki sam sposób śpiewa się antyfonę Vidi aquam (od niedzieli wielkanocnej do Zesłania Ducha Świętego włącznie).
Bezpośrednio po antyfonie należy przeprowadzić z kapłanem następujący dialog:
K. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. (w Okresie Wielkanocnym dodaje się Allelúia.)
W. Et salutáre tuum da nobis. (O.W.: Allelúia.)
K. Dómine exáudi oratiónem meam.
W. Et clamor meus ad te véniat.
K. Dóminus vobíscum.
W. Et cum spíritu tuo.
K. Orémus. Exáudi nos,… Per Christum Dóminum nostrum.
W. Amen.
W czasie, kiedy kapłan zmienia szaty, należy zagrać preludium do pieśni na Introit. Nie obowiązuje to w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

PIEŚŃ NA INTROIT
W chwili, kiedy kapłan u stopni ołtarza uczyni znak krzyża, należy rozpocząć pieśń lub, jeśli warunki pozwalają, antyfonę na Introit (którą wykonuje się tak samo, jak Asperges me). Jeśli można, należy ją skończyć wtedy, kiedy ministrant odmówi swoje Confiteor, co widać po tym, że się wyprostuje.

KYRIE ELEISON
Bezpośrednio po zakończeniu pieśni lub Introitu, śpiewa się Kyrie eleison. Sposób jego śpiewu jest następujący:
Pierwsze Kyrie eleison śpiewa kantor, drugie schola, trzecie znowu kantor. Christe eleison śpiewa schola, za drugim razem kantor, za trzecim znów schola. Kantor śpiewa kolejne Kyrie eleison, po nim znowu schola. Za ostatnim razem kantor śpiewa część Kyrie do pojedynczej gwiazdki, do dwóch gwiazdek jest melodia przeznaczona dla kantora i części scholi, natomiast po tych dwóch gwiazdkach, włączają się wszyscy. W praktyce, oraz w tych wypadkach, kiedy ostatni wers jest podzielony tylko na dwie części, można zrobić tak, że kantor śpiewa do pierwszej gwiazdki sam, a potem włączają się do śpiewu wszyscy.

GLORIA
Śpiewa się ją tylko wtedy, kiedy jest przepisana, czyli we wszystkie niedziele roku z wyjątkiem adwentowych i tych, które następują od siedemdziesiątnicy aż do świąt wielkanocnych oraz w święta. Jeśli jest potrzeba, należy poddać kapłanowi ton do jej intonacji. Śpiewa się ją w ten sposób:
Kapłan intonuje zdanie Gloria in excelsis Deo a capella.
Kolejne zdanie (Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.) śpiewa sam kantor. Schola dołącza się od następnego zdania, ale tylko do miejsca, w którym na nutach jest „podwójna kreska”. Owe kreski wyznaczają miejsce, w którym kantor i schola zmieniają się w śpiewie.
Amen jest śpiewane zawsze przez wszystkich. Zamiast naprzemiennego śpiewu kantora i scholi, można wprowadzić naprzemienny śpiew dwóch części chóru.
Po hymnie kapłan śpiewa Dominus vobiscum, na co należy mu odpowiedzieć Et cum spíritu tuo. Koniec oracji sygnalizują słowa Deus per ómnia sǽcula sæculórum. Wówczas należy odpowiedzieć Amen.

GRADUAŁ, ALLELUJA, TRAKTUS I SEKWENCJA
Po odśpiewaniu lekcji można zaśpiewać pieśń na Graduał. Jeśli śpiewy z Graduale Romanum wykonuje schola, wygląda to następująco:
Graduał rozpoczyna kantor śpiewając aż do gwiazdki, w którym to momencie dołącza się cała schola. Kantor sam śpiewa dalej werset, do którego również dołącza się schola po gwiazdce. W podobny sposób wykonuje się Traktus, z tym, że wersetów jest więcej i gwiazdka umieszczona jest tylko w ostatnim.
Pierwsze Allelúia śpiewa kantor, schola wykonuje drugie Allelúia z melizmatem. Werset wykonuje kantor, schola włącza się od miejsca, gdzie jest umieszczona gwiazdka i dalej w całości śpiewa raz Allelúia z melizmatem.
Sekwencję śpiewa na przemian kantor z chórem albo dwie części chóru na przemian ze sobą. Amen i Alelúia zawsze śpiewane są przez wszystkich.
Przed Ewangelią należy wygłosić z kapłanem poniższy dialog:
K. Dóminus vobíscum.
W. Et cum spíritu tuo.
K. Sequéntia Sancti Evangélii secúndum Mattháeum / Marcum / Lucam / Joánnem.
W. Glória tibi, Dómine.

CREDO
Po kazaniu (ew. po Ewangelii) kapłan wraca na środek ołtarza, aby zaintonować Credo. Odmawia się je we wszystkie niedziele i uroczystości. Jeżeli potrzeba należy poddać mu ton. Credo wykonuje się w ten sam sposób, jak Glorię.

OFFERTORIUM
Po Credo kapłan śpiewa Dóminus vobiscum, na co odpowiada mu się, jak zwykle. Po odpowiedzi, kapłan śpiewa Orémus. Po tym słowie, rozpoczyna się śpiew na Offertorium. Jeśli ma to być antofona na Offertorium, wówczas kantor rozpoczyna pierwsze słowa do gwiazdki, po których włącza się schola. Jeśli jest ona krótka, można po niej zaśpiewać utwór polifoniczny, jeśli jednak jest to zwykła pieśń, należy śpiewać aż do czasu, kiedy kapłan po umyciu rąk, skończy odmawiać pochylony modlitwę na środku ołtarza. Kiedy śpiew dobiegnie końca prędzej, wówczas można grać na organach solo, byle nie w czasie Adwentu i Wielkiego Postu.

PREFACJA, SANCTUS I KANON
Po śpiewie na Offertorium należy przeprowadzić z kapłanem taki dialog:
K. Per ómnia sǽcula sæculórum.
W. Amen.
K. Dóminus vobíscum.
W. Et cum spíritu tuo.
K. Sursum corda.
W. Habémus ad Dóminum.
K. Grátias agamus Dómino Deo nostro.
W. Dignum et justum est.
Kapłan śpiewa prefację, która najczęściej kończy się słowami …sine fine dicéntes. albo …una voce dicéntes. Po niej należy rozpocząć bez żadnych przygrywek ani innych wstępów Sanctus. Pierwsze Sanctus śpiewa kantor, potem dołącza się cała schola i śpiewa razem aż do końca. W czasie kanonu można grać na organach uroczysty utwór.
Kiedy kapłan czyni znaki krzyża Hostią, należy się przygotować, że za chwilę zaśpiewa Per ómnia sǽcula sæculórum. Należy na to odpowiedzieć Amen. Potem kapłan śpiewa wstęp do Modlitwy Pańskiej i samo Pater noster. Włączyć się należy dopiero, kiedy kapłan zaśpiewa Et ne nos indúcas in tentatiónem; należy wówczas zaśpiewać Sed líbera nos a malo.
Następnie po krótkiej cichej modlitwie kapłan znowu śpiewa Per ómnia sǽcula sæculórum i znów trzeba odpowiedzieć Amen. Bezpośrednio potem kapłan śpiewa Pax Dómini sit semper vobícum, na co odpowiada się Et cum spíritu tuo.

AGNUS DEI I ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Po tej odpowiedzi śpiewa się Agnus Dei. Śpiew ten wykonuje się w ten sposób: kantor za każdym razem intonuje Agnus Dei, a schola dołącza się od słów qui tollis peccáta mundi.
Kiedy kapłan zaczyna rozdawać komunię wiernym, należy rozpocząć śpiew na komunię. Poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, można tu zagrać utwór organowy, pieśń w języku ludowym lub antyfonę na komunię z Graduale Romanum. Sposób wykonania tej antyfony jest taki sam jak Offertorium. Zgodnie z tradycją, śpiew tej antyfony powinien mieć miejsce dopiero podczas puryfikacji naczyń liturgicznych. Do tego czasu, jak powiedziano wyżej, można grać utwory organowe.
Po ukończeniu śpiewu należy odpowiedzieć kapłanowi Et cum spíritu tuo na wezwanie Dóminus vobíscum i Amen, kiedy zakończy orację. Następuje drugie wezwanie Dóminus vobiscum. Po odpowiedzi Et cum spíritu tuo kapłan intonuje Ite, missa est. W razie konieczności, można mu poddać ton. Na to wezwanie odpowiada się Deo grátias.

ZAKOŃCZENIE MSZY
W zależności od tradycji, pieśń (ew. utwór organowy) zaczyna się albo w czasie Ostatniej Ewangelii albo po jej odczytaniu. W pierwszym przypadku należy rozpocząć grę po słowach ministranta Glória tibi, Dómine (można ich nie usłyszeć. Wtedy widocznym znakiem będzie to, że kapłan uczynił znak krzyża na czole, ustach i piersi). W drugim przypadku poczekać aż kapłan skończy czytać tekst Ewangelii, a ministrant odpowiedziawszy Laus tibi, Christe, odłoży tablicę ołtarzową na miejsce. Jeśli pieśń zakończy się przed wejściem kapłana do zakrystii, należy zagrać solowy utwór na organach; nie dotyczy to oczywiście Adwentu i Wielkiego Postu.

Tomek Torquemada


bartexbwv565

Tego właśnie szukalem. Pomalu zaczynam sie przygotowywać do Mszy Trydenckiej ale nie mogłem poszukać nic na temat grania na takiej mszy. Dzięki za wyjaśnienia. Pozdrawiam.

Kefasz

Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

martin1984

Mała uwaga Drodzy zacni Przedmówcy!
Po pierwsze, nie ma żadnych form Rytu Rzymskiego dzielącego się na zwyczajny czy nadzwyczajny. Jest TYLKO JEDEN RYT RZYMSKI!!! Jeżeli ktoś ma z tym problem, to zalecam studiowanie Bulli Quo Primum Tempore św. Piusa V papieża oraz dokładną analizę powstawania masońskiego heretyckiego niekatolickiego (sprotestantyzowany, zjudaicyzowany, zhumanizowany) i nielegalnego rytu nowej mszy.
Po drugie, co do odmawiania przez kapłana Kanonu. Jako wiernego uczestniczącego we Mszy Świętej jakieś przygrywki w tym czasie uważam za niedorzeczne. Brak szacunku do ciszy!!! Myślę, że zamiast organista miałby w tym momencie (najczęściej po Podniesieniu) bzdęgolić (przepraszam za określenie), które też niestety u wiernych nie pozwala na skupienie myśli w rozważaniu Męki i Śmierci Pana Jezusa, lepiej mu było, aby w tym momencie po skończonym zagraniu Sanctus klęcząc adorował i rozważał Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Wiem, ze może się tu ktoś znaleźć, twierdząc, że po Podniesieniu organista kiedyś grał pieśni o Najświętszym Sakramencie. Tyle że tu trzeba wspomnieć, to jest rodzaj Mszy Ludowej śpiewanej stąd powstawały owe pieśni mszalne podzielone na części odpowiadające Mszy Świętej jak Introit, Gloria, Ewangelia, Credo itp.
Natomiast, gdy nie jest to Msza Ludowa śpiewana powinno zachować się ciszę, bo nawet we Mszy Ludowej śpiewanej mamy przeważnie 1 lub 2 zwrotki w zależności od danej pieśni mszalnej po Podniesieniu.
To tyle moich uwag. 

Owca

A może napiszemy też wskazówki do śpiewu na Mszy św. recytowanej(ze śpiewem ludowym)? Pewnie są różne  możliwości i zwyczaje, ciekawa jestem jak u Państwa to wygląda, jaki jest dobór pieśni?
AMDG
Ite inflammate omnia!

Kefasz

Cytat: Owca w 11-11-2017, 10:17:58
A może napiszemy też wskazówki do śpiewu na Mszy św. recytowanej(ze śpiewem ludowym)? Pewnie są różne  możliwości i zwyczaje, ciekawa jestem jak u Państwa to wygląda, jaki jest dobór pieśni?

Ok, uporządkujmy. Kiedy bywa msza czytana vel cicha, w tym czasie gra muzyka, są śpiewane pieśni, litanie, koronki.
Pieśni albo z czasu, albo o danym obchodzie. Zawsze można o Panu Jezusie, męce pańskiej lub o patronie.

Cytat: martin1984 w 03-11-2017, 01:13:22
Jest TYLKO JEDEN RYT RZYMSKI!!!
Najzupełniej się z panem nie zgodzę. Od ręki potrafię wymienić kilkanaście rytów rzymskich i to w zupełności pomijając ten nieszczęsny opublikowany przez Pawła potrzykroć szóstego.

Cytat: Owca w 11-11-2017, 10:17:58
Po drugie, co do odmawiania przez kapłana Kanonu. Jako wiernego uczestniczącego we Mszy Świętej jakieś przygrywki w tym czasie uważam za niedorzeczne. Brak szacunku do ciszy!!! Myślę, że (...)
Proszę pana, prywatne zdania są nieinteresujące. Zgodnie z Tradycją śpiew trwa w ciągu całego nabożeństwa nieprzerwanie. W TRAKCIE przeistoczenia śpiewano hymny i motety eucharystyczne. Prócz śpiewów mamy fanfary IN elevationem. Tak było przez całe wieki. Dopiero nieszczęsny Pius 10 wymyślił, jak inne liczne ze swoich nowości, że w trakcie kanonu ma być cisza.

Cytat: Owca w 11-11-2017, 10:17:58
Msza Ludowa

To pojęcie z doktryny nieszczęsnego ruchu liturgicznego. Obecnie w NOM nazywa się "msza z ludem".
Przypuszczam że myśli pan o czymś co gdzieniegdzie jest określane jako "Msza polska".
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

martin1984

Cytat: martin1984 w 03-11-2017, 01:13:22
Jest TYLKO JEDEN RYT RZYMSKI!!!
Najzupełniej się z panem nie zgodzę. Od ręki potrafię wymienić kilkanaście rytów rzymskich i to w zupełności pomijając ten nieszczęsny opublikowany przez Pawła potrzykroć szóstego.[/quote]

Szanowny Panie, Ryt Rzymski jako główny jest Jeden. Natomiast to z niego jako Matki wszystkich rytów Rzymskich powstały inne ryty, które są zatwierdzone przez św. Piusa V papieża w Bulli Quo Primum Tempore. Proszę zauważyć, że tylko te ryty, które miały w 1570 roku!!! co najmniej 200 lub więcej lat. Dlaczego? Aby w dobie rozpoczętej rewolucji protestanckiej nie było żadnych wątpliwości, czy ów ryt jest wolny od herezji protestanckiej czy też nie. Natomiast myli Pan wielość rytów zatwierdzonych z formami rytu. A to są dwie różne sprawy. A wiadomo, że ryt Rzymski nie może być stopniowalny, bo wtedy zaprzecza:
1. że jest Jeden Pan Bóg w Trzech Osobach Boskich
2. że jest Jeden Święty Katolicki i Apostolski Kościół
3. że jest jedno prawo modlitwy lex orandi, które jest wyrazem prawa wiary lex credendi.
Ponadto, nowa msza nie należy do Rytu Rzymskiego, ani też nie może stanowić jedną z wielu form rytu Rzymskiego, ponieważ zakazuje tego moc po wieczne czasy Bulli Quo Primum Tempore św. Piusa V papieża.
Wykazane jest, że nowa msza powstała wg wytycznych masonerii przy współpracy ażże 6 heretyków protestantów, którzy poprzez analizę wykreślali wszystko to, co mogło niejako urażać heretyków. Nowa msza nie należy do Kościoła Świętego, stąd też jest nieważna, nielegalna, heretycka (sprotestantyzowana, zjudaicyzowana, zhumanizowana). To zapowiedziana ohyda spustoszenia w Piśmie Świętym, oraz wypełnienie proroctwa Matki Bożej w La Salette, która grzmiała, że na krótki czas przed powtórnym przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie będzie ważnie sprawowanej Mszy Świętej w Kościele Świętym. Oczywiście to nie ma nic przeciwko z nakazem Pana Jezusa, który postanowił, aby czynić to na Jego Pamiątkę po wieczne czasy. Ponieważ Msza Święta oficjalnie została zniesiona w Kościele Świętym i zastąpiona cielcem bałwochwalczym, a Msza Święta sprawowana jest jedynie w katakumbach, bądź za zgodą tzw. biskupów sekty masońskiej tzw. kościoła posoborowego, która to sekta poprzez fałszywy ekumenizm ewoluuje do powstania jednej światowej religii tj. antykościoła antychrysta realizując plan masonerii Nowego Porządku Świata (NWO). Nieważne są również wszelakiego rodzaju indulty zezwalające na sprawowanie takiej Mszy Świętej, bo tej Mszy Świętej nikt nie może zakazać, ani też nic zmienić ani narzucić nic innego nikomu. Każdy kapłan zobowiązany jest tylko i wyłącznie po wieczne czasy sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej Wszechczasów. Jakiż to będzie ogromne zawodzenie i płacz na Sądzie Bożym u każdego przede wszystkim kapłana jakiego stopnia by nie był mianowany nawet papieże, a także i wierni, za to sprzeniewierzenie w wierze, za odstępstwo w wierze rzymsko-katolickiej. Jakaż wielka odpowiedzialność przed Panem Bogiem za to całe judaszowe zdrajstwo będą musielić wszyscy odpowiadać, jeśli się nie opamiętają za wczasu i się nie nawrócą powracając na Łono Kościoła Świętego odrzucając herezję modernistyczną.
Nowa msza, nowa teologia wyzwolenia i humanizmu, trwanie w sekcie masońskiej tzw. kościoła posoborowego i jej akceptacja wraz z przyjmowaniem jej warunków dla Rzymskiego Katolika jest nie do pogodzenia z wiarą rzymsko-katolicką!!!

Kefasz

#12
Cytat: martin1984 w 16-11-2017, 03:19:07
Cytat
Cytat: martin1984 w 03-11-2017, 01:13:22
Jest TYLKO JEDEN RYT RZYMSKI!!!
Najzupełniej się z panem nie zgodzę. Od ręki potrafię wymienić kilkanaście rytów rzymskich i to w zupełności pomijając ten nieszczęsny opublikowany przez Pawła potrzykroć szóstego.

Szanowny Panie, Ryt Rzymski jako główny jest Jeden. Natomiast to z niego jako Matki wszystkich rytów Rzymskich powstały inne ryty, które są zatwierdzone przez św. Piusa V papieża w Bulli Quo Primum Tempore. Proszę zauważyć, że tylko te ryty, które miały w 1570 roku!!! co najmniej 200 lub więcej lat. Dlaczego? Aby w dobie rozpoczętej rewolucji protestanckiej nie było żadnych wątpliwości, czy ów ryt jest wolny od herezji protestanckiej czy też nie. Natomiast myli Pan wielość rytów zatwierdzonych z formami rytu.

Jak już napisałem wcześniej, zupełnie pomijam sprawę Non Ordo Missae, ponieważ poważnym ludziom żal czasu na coś tak źle pomyślanego.
Rytów rzymskich jest wiele. To, że akurat trydencki jest najbardziej znany, nic nie znaczy, bo miało wpływ na kulturę połowy Europy przez cztery wieki. Ryt karoliński przez osiemset lat i to na całą.
QPT znam. A cenzura 200 lat jest właśnie dlatego, że wątpliwości były tak powszechne, że opanowały całą ówczesną Europę.
Ryt trydencki z całą pewnością nie matkuje żadnym rytom, bo wszystkie inne ryty skutecznie ruguje.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

mao

Szanowni panowie, mam pytanie:

w okresie Wielkanocnym do Wniebowstąpienia śpiewa się dwa Alleluia; czy wówczas do każdego z Alleluia stosuje się wyżej wymienioną regułę:
Cytat
[...] Pierwsze Allelúia śpiewa kantor, schola wykonuje drugie Allelúia z melizmatem. Werset wykonuje kantor, schola włącza się od miejsca, gdzie jest umieszczona gwiazdka i dalej w całości śpiewa raz Allelúia z melizmatem.
Sekwencję śpiewa na przemian kantor z chórem albo dwie części chóru na przemian ze sobą. Amen i Alelúia zawsze śpiewane są przez wszystkich [...]
czy może jedno z nich traktowane jest w wykonaniu jak Graduał/Traktus (i.e. śpiewane bez powtórzeń)?

Kefasz

Myślę że czas napisać te wskazówki na nowo.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina

Kefasz

Cytat: mao w 05-05-2020, 21:57:39
Szanowni panowie, mam pytanie:

w okresie Wielkanocnym do Wniebowstąpienia śpiewa się dwa Alleluia; czy wówczas do każdego z Alleluia stosuje się wyżej wymienioną regułę:
Cytat
[...] Pierwsze Allelúia śpiewa kantor, schola wykonuje drugie Allelúia z melizmatem. Werset wykonuje kantor, schola włącza się od miejsca, gdzie jest umieszczona gwiazdka i dalej w całości śpiewa raz Allelúia z melizmatem.
Sekwencję śpiewa na przemian kantor z chórem albo dwie części chóru na przemian ze sobą. Amen i Alelúia zawsze śpiewane są przez wszystkich [...]
czy może jedno z nich traktowane jest w wykonaniu jak Graduał/Traktus (i.e. śpiewane bez powtórzeń)?

nr1
Alleluja, powtórzyć alleluja, aaa, wers i melizma na ostatniej sylabie na melodię początkowego alleluja
nr2
alleluja, aaa, wers, melizma, alleluja.
Pomniki tradycji śpiewaczej:
śpiewniki -> http://chomikuj.pl/Pjetja   !  11-II-14  !
1.Zbiór Pieśni Nabożnych=Śpiewnik Pelpliński=Keller
2.Śpiewnik Kościelny - Mioduszewski, Siedlecki
3.Cantionale ecclesiasticum - różne
4.książki dla kantorów i organistów
prócz tego; ministrantura, liturgika, łacina