Gdy miły Jezus był w Betanii [mp3] [nuty->]

Zaczęty przez TomekBaranek, 10-07-2007, 09:48:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

TomekBaranek

1. Gdy miły Jezus był w Betanii,
Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi,
(Żałosną mowę uczynił Pannie Maryi)
Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!

2. Kochana Matko, smutna nowina,
Bo już jutro Mnie pożegnasz, Twojego Syna.
O Matko, Matko, dla Syna Twego,
Gdy koniec życia nadejdzie, Broń mnie grzesznego.

3. Widzisz tę głowę, pełną mądrości,
W piątek tysiąc ran zadadzą cierniowe ości.
Ach Jezusie...

4. O Matko moja, widzisz te oczy,
Zobaczysz jak krew strumieniem z nich się potoczy.
O Matko...

5. Twarz moją widzisz, słońcu podobną,
Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.
Ach Jezusie...

6. Me ręce Matko, co świat stworzyły,
Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.
O Matko...

7. Tak sobie mówią, na to się ważą,
Że Mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.
Ach Jezusie...

8. Wnet już dziesiątki a może więcej
Plag przy biczowaniu weźmie Twój Syn przy męce.
O Matko...

9. Widzisz Me ręce, co pracowały,
Żeby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały.
Ach Jezusie...

10. Oto Ty dzisiaj masz Mnie żywego,
W piątek Mnie piastować będziesz już umarłego.
O Matko...

11. Mój Jezu drogi, Synu kochany,
Dlaczego Cię Ojciec posłał na takie rany.
Ach Jezusie...

12. Pozwólże Synu, bym ja umarła,
A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.
O Matko...

13. Żaden nie może w upadku srogim,
Grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem.
Ach, Jezusie...

14. Ale Ty Matko, tylko człowiekiem,
Którą Mi za Matkę obrał Ojciec przed wiekiem.
O Matko...

15. Albo mi pozwól, żebym omdlała,
Żebym gorzkiej Twojej męki już nie widziała.
Ach, Jezusie...

16. Któżby Mnie płakał, Matko kochana,
Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.
O Matko...

17. Ty sama jedna, będziesz płakała,
W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.
Ach, Jezusie...

18. Twa w Betanii Wielkanoc będzie,
Z Magdaleną i Łazarzem, lecz gorzka srodze.
O Matko...

19. Kiedy noc całą tak rozmawiali,
We czwartek rano ze świtem tak się żegnali.
Ach, Jezusie...

20. Jezus uklęknął na swe kolana,
Błogosław idę na męki, Matko kochana.
O Matko...

21. Cóżbym za Matka, okrutna była,
Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła.
Ach, Jezusie...

22. Ale to wola Ojca Twojego,
Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.
O Matko...

23. Żegnam wnętrzności, co Mnie nosiły,
I piersi, które całego Mnie wykarmiły.
Ach Jezusie...

24. Żegnam Twe ręce, co piastowały,
Delikatne Ciało Moje, kiedym był mały.
O Matko...

25. Żegnam Twe nogi, które biegały,
Do Egiptu przed Herodem, gdy uciekały.
Ach Jezusie...

26. Żegnam Twe serce, co Mnie kochało,
Ojca Mego, za lud wierny, ze Mną błagało.
O Matko...

27. Wszystkim Twym członkom dzięki oddaję,
A jednakże Synem Twoim być nie przestaję.
Ach Jezusie...

28. Gdy Matka Boska to usłyszała,
Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.
O Matko...

29. Dziękuję Synu, iżeś Mnie przyzwał,
Mnie ubożuchną Panienkę za Matkę wybrał.
Ach Jezusie...

30. Że wszystkie prace przyjemne były,
Którymi Tobie służyłam, mój Synu miły.
O Matko...

31. Tak się pożegnał z największym żalem,
Wybierając się na męki do Jeruzalem.
Ach Jezusie...

32. Gdy się Pan Jezus z Matką pożegnał,
Odchodząc do Jeruzalem serdecznie płakał.
O Matko...

33. Matuchna Jego rzewnie płakała,
Za swoim Synem płaczącym, tak wyglądała.
Ach Jezusie...

34. Apostołowie pilnie słuchali,
Na Jezusa płaczącego też spoglądali.
O Matko...

35. Ach rozmyślajmy, to pożegnanie,
By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.
O Matko Boska, módl się za nami,
Niechaj przez Ciebie Maryjo, Niebo zyskamy.

Tekst za: [Michał Chorzępa], Pieśni o Męce Pańskiej, Kraków 2001, s. 15-19

Melodia: http://piesni-nabozne.tumnus.info/gdymily.html

knrdsk1knrdsk1


bazanos

W sensie, że miałem okazję ją słyszeć na żywo i był to raj dla mych uszu

knrdsk1

E tam słyszeć.
Zaśpiewać koniecznie trzeba!!!

Tradycja.Poznań

#6
Cytat: knrdsk1 w 25-02-2008, 14:20:34
Śpiewnik Kalwaryjski podaje:
Na melodię: Klęcząc w Ogrojcu

W załączniku melodia z Wiązownicy (MuseScore, midi, pdf) spisana z nagrań:
https://www.youtube.com/watch?v=R4ZAHRs8WYw
https://www.youtube.com/watch?v=O4nTb9F7_yA


Ponadto teksty (nuty), z Różanki i "kalwaryjski:

1. Gdy miły Jezus był w Betanii,
żałosną mowę uczynił Pannie Maryi.
Ach Jezusie mój, drogi Skarbie mój,
kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój!


2. – Kochana Matko, smutna nowina,
bo już jutro mnie pożegnasz, Twojego Syna.
O Matko, Matko, dla Syna Twego,
gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.


3. Widzisz tę głowę, pełną mądrości –
w piątek tysiąc ran zadadzą cierniowe ości.
Ach Jezusie mój...

4. O Matko moja, widzisz te oczy –
zobaczysz, jak krew strumieniem z nich się potoczy.
O Matko, Matko...

5. Twarz moją widzisz słońcu podobną –
zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.
Ach Jezusie mój...

6. Me ręce Matko, co świat stworzyły,
będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.
O Matko, Matko...

7. Tak sobie mówią, na to się ważą,
że Mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.
Ach Jezusie mój...

8. Wnet sześć tysięcy sześćset, i więcej
plag przy biczowaniu weźmie Twój Syn przy męce.
O Matko, Matko...

9. Widzisz me ręce, co pracowały,
żeby wszystkie dusze ludzkie zbawienie miały.
Ach Jezusie mój...

10. Oto Ty dzisiaj masz mnie żywego –
w piątek mnie piastować będziesz już umarłego.
O Matko, Matko...

11. – Mój Jezu drogi, Synu kochany,
dlaczegoż Cię Ojciec posłał na takie rany?
Ach Jezusie mój...

12. Pozwólże Synu, bym ja umarła,
a możebym ja grzesznikom niebo otwarła?
O Matko, Matko...

13. – Żaden nie może w upadku srogim,
grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem.
Ach Jezusie mój...

14. Ale Ty, Matko, tylko człowiekiem,
którą mi za Matkę obrał Ojciec przed wiekiem.
O Matko, Matko...

15. – Albo mi pozwól, żebym omdlała,
żebym gorzkiej Twojej męki nic nie widziała.
Ach Jezusie mój...

16. – Któżby mnie płakał, Matko kochana,
kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.
O Matko, Matko...

17. Ty sama jedna będziesz płakała,
na swym sercu z mojej męki bardzo bolała.
Ach Jezusie mój...

18. Twa w Betanii Wielkanoc będzie
z Magdaleną i Łazarzem, lecz gorzka srodze.
O Matko, Matko...

19. Kiedy noc całą tak rozmawiali,
we czwartek rano ze świtem tak się żegnali.
Ach Jezusie mój...

20. Jezus uklęknął na swe kolana:
– Błogosław, idę na męki, Matko kochana.
O Matko, Matko...

21. – Cóżbym za Matka okrutna była,
bym Synowi na śmierć taką błogosławiła?
Ach Jezusie mój...

22. Aleć to wola Ojca Twojego,
niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.
O Matko, Matko...

23. – Żegnam wnętrzności, co mnie nosiły,
i piersi, które całego mnie wykarmiły.
Ach Jezusie mój...

24. Żegnam Twe ręce, co piastowały
delikatne ciało moje, kiedym był mały.
O Matko, Matko...

25. Żegnam Twe nogi, które biegały
do Egiptu, przed Herodem gdy uciekały.
Ach Jezusie mój...

26. Żegnam Twe serce, co mnie kochało,
Ojca mego za lud wierny ze mną błagało.
O Matko, Matko...

27. Wszystkim Twym członkom dzięki oddaję,
a jednakże Synem Twoim być nie przestaję.
Ach Jezusie mój...

28. Gdy Matka Boska to usłyszała,
z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.
O Matko, Matko...

29. – Dziękuję Synu, iżeś Mnie przyzwał,
mnie ubożuchną Panienkę za Matkę wybrał.
Ach Jezusie mój...

30. Żeć wszystkie prace przyjemne były,
którymi Tobie służyłam, mój Synu miły.
O Matko, Matko...

31. Tak się pożegnał z największym żalem,
wybierając się na męki do Jeruzalem.
Ach Jezusie mój...

32. Gdy się Pan Jezus z Matką pożegnał,
odchodząc do Jeruzalem serdecznie płakał.
O Matko, Matko...

33. Matuchna Jego rzewnie płakała,
za swoim Synem płaczącym tak wyglądała.
Ach Jezusie mój...

34. Apostołowie bardzo słuchali,
na Jezusa płaczącego też spoglądali.
O Matko, Matko...

35. Ach rozmyślajmy to pożegnanie,
by Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.
O Matko Boska, módl się za nami!
Niechaj przez Cię, o Maryja, niebo zyskamy.


Zapisał dr Bartosz Gałązka w czasie badań terenowych w Różance (Podkarpacie).
Źródło
: http://www.diecezja.rzeszow.pl/2019/04/dawna-piesn-gdy-mily-jezus-byl-w-betanii/ (Zawiera tekst i nuty).1. Gdy miły Jezus był w Betanii,
    Wtedy tę żałosną mowę czynił Maryi.

2. Kochana Matko, smutna nowina,
    Bo już jutro mnie pożegnasz, Twojego Syna.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.


3. Widzisz tę głowę pełną mądrości,
    W piątek tysiąc ran jej dadzą cierniowe ości:   

4. O Matko moja, widzisz te oczy,
    Zobaczysz, jak krew strumieniem z nich się potoczy:

5. Twarz moją widzisz słońcu podobną,
    Zobaczysz pięściami zbitą, wielce frasobną.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.


6. Me ręce, Matko, co świat stworzyły,
    Będą do krzyża przybite, aż porwą żyły.

7. Tak sobie mówią, na to się ważą,
     Że mnie w ratuszu do słupa przywiązać każą.

10. Oto Ty dzisiaj masz mnie żywego,
     W piątek mnie piastować będziesz już umarłego.

       Ref 1. Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój,
                 Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój.


11. Mój Jezu drogi, Synu kochany,
     Dlaczegóż Cię Ojciec posłał na takie rany?

12. Pozwólże, Synu, bym ja umarła,
     A możebym ja grzesznikom niebo otwarła.

15. Albo mi pozwól, żebym omdlała,
     Żebym gorzkiej Twojej Męki już nie widziała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego,
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.


16. Któż by Mnie płakał, Matko kochana,
      Kiedy uczniowie uciekną, wyjąwszy Jana.

13. Ty sama jedna będziesz płakała,
      W swoim sercu z Mojej męki bardzo bolała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego,
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.


19. Kiedy noc całą tak rozmawiali,
      We czwartek rano ze świtem tak się żegnali.

20. Jezus uklęknął na swe kolana,
      Błogosław, idę na męki, Matko kochana.

21. Cóżbym za matka okrutna była,
      Bym Synowi na śmierć taką błogosławiła.

22. Aleć to wola Ojca Twojego,
       Niechaj Tobie błogosławi z nieba górnego.

23. Żegnam Twe ręce, co piastowały,
       Delikatne ciało Moje, kiedym był mały.

24. Żegnam Twe nogi, które biegały,
       Do Egiptu przed Herodem, gdy uciekały.

25. Żegnam Twe serce, co mnie kochało,
      Ojca mego za lud wierny, ze mną błagało.

27. Gdy Matka Boska to usłyszała,
      Z rzewnym płaczem do Jezusa tak zawołała.

28. Dziękuję Synu, iżeś mnie przyzwał,
      Mnie ubożuchną Panienkę na Matkę wybrał.

30. Tak się pożegnał z największym żalem,
      Wybierając się raz ostatni do Jeruzalem.

31. Matuchna Jego rzewnie płakała,
       Za swoim Synem płacząca tak wyglądała.

        Ref. 2. O Matko, Matko, dla Syna Twego,
                   Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego.


32. Apostołowie pilnie słuchali,
      Na Jezusa płaczącego też spoglądali.

33. Ach, rozmyślajmyż to pożegnanie,
      By Jezus z Maryją przyszedł nam na skonanie.

          Ref.3.  O Matko Boska, módl się za nami,
            Niechaj przez Cię, o Maryjo, niebo zyskamy.

          Instrumentalnie -    O Matko Boska, módl się za nami,
         Wokalnie -                Niechaj przez Cię, o Maryjo, niebo zyskamy.

,,Tradycyjna pieśń kalwaryjska": http://www.muzyka.ofm.pl/piesni/kalwaria/gdy_mily.htm
Ad maiorem Dei gloriam!