Przybądź Duchu Stworzycielu [nuty]

Zaczęty przez Pablo, 24-07-2007, 11:59:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pablo

Przybądź Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu!
Racz łaską Swoją obdarzy serca,
Któreś raczył sprawić.

2. Tyś Pocieszycielem zwany,
Darem Bożym mianowany,
Żywem źródłem i miłością,
Ogniem i duszną światłością.

3. Darów Twych siedm liczymy;
Palcem Bożym być Cię wiemy.
Obietnicąś jest Ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość synowską.

4. Racz dać zmysłom dar światłości,
Pomnażaj w sercach miłości;
A krewkość serca naszego,
Utwierdź mocą Bóstwa Swego.

5. Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju Twojego,
Aby za Twoją obroną,
Złe odeszło inną stroną.

6. Racz nam Ojca Niebieskiego;
Dać poznać i Syna Jego,
I Ciebie, Ducha świętego,
Od obu pochodzącego.

7. Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem świętym społecznie,
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

(za: Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych w ciągu roku używanych. Ułożył Karol Miarka, Mikołów-Warszawa, 1911)

knrdsk1tomas_wawa

#3
Dłuższy o jedną zwrotkę tekst oraz pewne różnice w pozostałych zwrotkach hymnu znajdujemy w Śpiewniczku Siedleckiego.

T: ks. J. Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, 1918 r., s. 520-521.
M: Idzie, idzie Bóg prawdziwy

1. Przybądź, Duchu Stworzycielu, * Dusz ludzkich nawiedzicielu, * Racz łaską swoją obdarzyć * Serca, któreś raczył sprawić.
2. Tyś Pocieszycielem zwany, * Darem Bożym mianowany, * Żywem źródłem i miłością, * Ogniem i duszy światłością.
3. Darów Twoich siedm liczymy, * Palcem Bożym być Cię wiemy, * Obietnicąś jest Ojcowską, * Zdobiąc w nas miłość synowską.
4. Racz dać zmysłom dar światłości, * Pomnażaj w sercach miłości, * A krewkość serca naszego, * Utwierdź mocą Bóstwa Twego.
5. Odpędź od nas czarta złego, * Użycz pokoju Twojego, * Aby za Twoją obroną, * Złe odeszło inną stroną.
6. Domieść nas Twojej radości, * Użycz łaski obfitości, * Oddal niesmaki troskliwe, * Zjednoczenie daj szczęśliwe.
7. Racz nam Ojca niebieskiego, * Dać poznać i Syna Jego: * I Ciebie, Ducha Świętego, * Od obu pochodzącego.
8. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, * Synowi Zmartwychwstałemu: * I z Duchem świętym cześć społecznie, * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

Co ciekawe, w tym samym Śpiewniczku na s. 147 znajduje się tekst tego hymnu, ale z własną melodią. Tekst ten jest krótszy o jedną zwrotkę, z drobnymi różnicami w tekście w pozostałych:

1. Przybądź, Duchu Stworzycielu, * Dusz ludzkich nauczycielu; * Racz łaską Swoją obdarzyć * Serca, któreś raczył stworzyć.
2. Tyś pocieszycielem zwany, * Darem Bożym mianowany, * Żywem źródłem i miłością, * Ogniem i duszną światłością.
3. Dar masz dla nas siedmioraki, * Z Bogiem w mocy Tyś jednaki: * Obietnicąś jest Ojcowską, * Zdobisz nas w miłość Synowską.
4. Racz dać zmysłom dar światłości, * Przymnażaj w sercach miłości, * A krewkość serca naszego, * Utwierdź mocą Bóstwa Swego.
5. Odpędź od nas czarta złego, * Użycz pokoju Twojego; * Przyjmij nas w Swoją obronę, * A złe pójdzie precz w swą stronę.
6. Racz nam Ojca niebieskiego, * Dać poznać i Syna jego: * I Ciebie, Ducha świętego, * Od Obu pochodzącego.
7. Bogu Ojcu wszechmocnemu, * Synowi zmartwychwstałemu, * Tobie, Duchowi społecznie, * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

tomas_wawa

Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa (1898 r.) podaje następujące melodie do tejże pieśni:
- "Wesoły nam dziś dzień"
- "Wysławiajmy Chrysta Pana"
- Nachbar nr 71, 93.

tomas_wawa

Melodia według "Psallite Domino" ks. J. Surzyńskiego, 1908 r.:

Maciej

U nas w parafii było to śpiewane na nowennie do Ducha Świętego (między rozważaniem peirwszym i drugim)

enzo710

Można to również grać na melodię:
- Matko przed Twoim obrazem (Boże z Twoich rąk żyjemy)
- U drzwi Twoich stoję Panie

Nix2

Takie tłumaczenie znam, niestety, nie znam źródła:

1/6
Przybądź do nas, gościu wzięty
z Ojca Syna Duchu Święty
Zlejże darów Swych hojności
W naszych słabych serc wnętrzności

2/6
Ujarzmieni biedą mnogą
Bojujemy z śmierci trwogą
Racz na skale nas zbudować
W sercach pokój ugruntować

3/6
Na sumienie zatrwożone
Włóż czystości Swej koronę
Daj by pożądliwe ciało
Ciebie nam nie oddalało

4/6
Podbij Sobie nasze zmysły
By mamidła złudne prysły
Niech w spojrzeniu, w mowie w czynie
Tobie służyć chcę jedynie

5/6
Zanim ciało w prochu zginie
Ty je zmień na Swe naczynie
By od chwały Twojej lśniło
Obraz w sobie Twój nosiło

6/6
Daj z ojcowskiej to miłości
Z Chrystusowej dostojności
Niezmożony nasz Wybawco
Wiecznych darów szczodry Dawco