Popielec - Posypmy głowy popiołem [nuty]

Zaczęty przez tomas_wawa, 24-08-2007, 02:13:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

tomas_wawa

T i M wg: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. jubileuszowe 1928 r.

1. Posypmy głowy popiołem, - Uderzmy przed Panem czołem; - Zapustne śmiechy na stronę, - Wijmy cierniową koronę.

2. Posypmy głowy popiołem, - Głos woła z nieba surowy: - Pokuta, pokuta za grzechy, - Na stronę teraz uciechy!

3. Posypmy głowy popiołem, - Módlmy się wszyscy pospołem, - Bo Pański sąd jest sprawiedliwy, - A dla grzesznika straszliwy!

4. Posypmy głowy popiołem, - Bo już jest za nas gotowy - Zbawiciel na męki, katusze, - By nasze odkupić dusze.

5. Posypmy głowy popiołem, - By śmierci znak ten zmysłowy- Pochował na zawsze grzech w grobie - I wzniósł nas, Panie, ku Tobie.

6. Posypmy głowy popiołem - Abyśmy z Chrystusem społem - Już raz odrodzeni powstali - I hymn Mu chwały śpiewali.

marian7

1. Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem;
    Zapustne śmiechy na stronę, cierniową wijmy koronę.
2. Posypmy głowy popiołem, grzmi niebo głosem surowym:
    "Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy".
3. Posypmy głowy popiołem, otoczmy Pana pospołem,
    Bo Pański sąd sprawiedliwy, a dla grzesznika straszliwy.
4. Posypmy głowy popiołem, już Zbawca cierpieć gotowy,
    Ponosić męki, katusze, by nasze odkupić dusze.
5. Posypmy głowy popiołem, o śmierci myślmy pospołem;
    Nim głosu Twego wezwanie na sąd Twój stawi nas, Panie.
6. Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
    Abyśmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwały śpiewali.

(Klonowski)

Śpiewnik Kościelny ks. Jan Siedlecki
Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu
1959 r.

tomas_wawa

Zamieszczam starszą wersję tej pieśni:

T: T. Kiewicz, Kancyonał, czyli śpiewnik dla młodzieży, 1901 r., pieśń nr 28.

1. Posypmy głowy popiołem, * Uderzmy przed Panem czołem; * Zapustne rozpusty na stronę, * Wijmy cierniową koronę.
2. Posypmy popiołem głowy, * Głos woła z nieba surowy: * „Pokuta, pokuta za grzechy, * Na stronę teraz uciechy!”
3. Posypmy głowy popiołem, * Módlmy się wszyscy pospołem, * Bo Pański sąd, choć sprawiedliwy, * Jest dla grzesznika straszliwy!
4. Posypmy popiołem głowy, * Bo już jest za nas gotowy * Zbawiciel na męki, katusze, * By nasze odkupić dusze.
5. Posypmy popiołem głowy, * By śmierci znak ten zmysłowy * Grzech pochował na zawsze w grobie * I wzniósł nas, Panie, ku Tobie.
6. Posypmy głowy popiołem, * Abyśmy z Chrystusem społem * Już raz odrodzeni powstali * I hymn Mu chwały śpiewali.


knrdsk1

#3
Ten sam tekst co w Kancyonale Kiewicza jest w
Śpiewniku Pelplińskim

Rorantysta

Tu może być sporo wspólnych tekstów, bo Kancyonał Teodora Kiewicza wydany został w Pelplinie. W 1901 roku wyszło drugie wydanie. Imprimatur pierwszego nosi datę 1872, a więc rok po wydaniu Śpiewnika pelplińskiego.

Maximilianus

Nuty do pieśni (za: Śpiewnik wawelski):

knrdsk1

Melodia wg jubileuszowego wydania Siedleckiego (1928):

krak96

Ma ktoś nuty do innej melodii tej pieśni, tzn. nie "walczykowej"? :)

tomekmc

Swego czasu p. Jacek Rządkowski napisał alternatywną melodię. Uważam, że to bardzo ciekawa propozycja.

Załączam plik

Owca

AMDG
Ite inflammate omnia!