Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Wiadomości - Rorantysta

#1
Nuty:
Antiphonale monasticum, Solesmes 1934, str. 961
a także na stronie projektu :GregoBase (tylko 2 pierwsze zwrotki hymnu).
#2
Chyba najdłuższa wersja tej kolędy z:
Kantyczki karmelitańskie, XVIII w., Biblioteka Główna UAM, sygn. Ch 251

Witaj Jezu ukochany,
na zbawienie nasze dany,
Witaj małe Dzieciąteczko,
witaj śliczne Paniąteczko,
Witaj Jezu!

Witaj z dawna pożądany,
od proroków obiecany,
Już się to wszystko spełniło,
co pod tajemnicą było,
Wypełniło.

Witaj drogi Zbawicielu,
witaj nasz Odkupicielu,
Wielka to pociecha nasza,
gdy widziemy Mesyjasza,
Prawdziwego.

Witaj różdżko Aaronowa,
witaj lasko Mojżeszowa,
Izraela przewodniku,
a grzesznika pośredniku,
Witaj Jezu.

Witaj tarczo Gedeona,
witaj skarbie Salomona,
Ty jesteś mocą Samsonową,
i korona Dawidową,
Już oddaną.

Witaj nasz rajski kwiateczku,
cnego panieństwa wianeczku,
Witaj prześliczna lilija,
i pachnąca konwalija,
Witaj Jezu.

Witaj ogrodniku dusze,
ach jak Ciebie kochać muszę,
Kiedy widzę tak silnego,
w pracach koło mnie pilnego
Robotnika.

Witajże Baranku cichy,
który gładzisz świata grzechy,
Witaj Jezu, śliczne grono,
które dziś w żłobie złożono,
Witaj Jezu!

Witaj świata Królewiczu,
witaj niebieski dziedzicu,
Witaj nasz niebieski Panie,
witaj niebieskie kochanie,
Witaj Jezu.

Witaj sławny architekcie,
którego świat przyjąć nie chce;
Niebo i ziemię stworzyłeś,
na ziemi miejsca nie miałeś
Głowy skłonić.

Witaj pielgrzymie na świecie,
czemu w zimie, a nie w lecie,
Drogi swoje odprawujesz,
w dalekie strony wędrujesz,
Do Egiptu.

Witaj nędzny drugi Jobie,
dokąd ta cierpliwość Tobie,
Cóżeś Jezu winien komu,
że Cię wyganiają z domu
W cudze kraje.

Witaj gościu wdzięczny z nieba,
którego wielka potrzeba
Wypędziła z łona Ojca,
na co pozwoliła Trójca
Przenajświętsza.

Witaj Dziecino maleńka,
którego się piekło lęka.
Niebo i ziemię piastujesz,
a małym się pokazujesz
Niewiniątkiem.

Witaj, mój klejnocie drogi,
czemuś tak bardzo ubogi,
Leżysz w stajni położony
i w pieluszki uwiniony
Między bydłem.

Witaj uboga sieroto,
z którego rąk idzie złoto,
Perły i drogie kamienie,
napełniają wszystkie ziemie,
Z Twej dzielności.

Ach, dobroci nieskończona
Ach, miłości niewidziana.
Cóż ja widzę, ach mój Boże,
żłób majestat, żłób Twe łoże,
Śliczny Jezu.

O jakie to sprawy dziwne,
że to Dzieciątko niewinne,
Pieluszkami uwinione,
płacze w stajni położone,
Bo Mu zimno.

Płacze mój Jezus maleńki,
płacze pokarmu Mateńki.
Matka Mu płakać pomaga,
w Józefie się żałość wzmaga,
Gdy to widzi.

Przestańże już płakać Jezu,
bo do Ciebie wnet przybieżą
Trzej królowie z dary swemi,
ucieszysz się Jezus nimi,
Nie płaczże już.

Witaj w żłobie położony,
w pieluszeczki uwiniony.
Matka Cię karmi piersiami,
a Ty zalewasz się łzami
Miły Jezu.

Witaj gościu, witaj Panie,
miej u nas swoje mieszkanie.
Z dawnaś na świat obiecany,
z dawnaś z nieba wyglądany
Dobry Jezu.

Oto tu są i pasterze,
zagrają skoczno na lirze,
Na multankach wygrywają
i wesoło zaśpiewają,
Kto co umie.

Pastuszkowie zaśpiewajcie,
Bogu pokłon oddawajcie.
Niech będzie Bóg pochwalony,
w stajni w żłobku położony
Między bydłem.

My też milczeć nie będziemy,
kiedy do szopki wnidziemy,
Mile Tobie zaśpiewamy,
zwykły pokłon nasz oddamy
Jako Bogu.

Chwała Tobie Jezu Chryste,
któryś przyszedł zbawiać grzeszne.
Bądźmyż już odtąd weseli,
gdy nas od piekła wyzwoli
Jezus miły

Chwalmy Boga, że nam Syna
posłał, dobra to nowina.
Bądź Ci chwała Wieczny Boże
w ludzkim ciele na tym mrozie
Od nas grzesznych

Chwała Ojcu Przedwiecznemu
i Synowi zrodzonemu
Za sprawą Ducha Świętego,
by nas wyrwał z przeklętego
Czarta ręki.
#3
Kościan, Kościół Farny
18.05.2018, Piątek, Feria VI siódmego tygodnia wielkanocnego (kalendarz ZFRR)

Zakończenie warsztatów organowych i chorałowych
w ramach festiwalu "Zakochani w Surzyńskim" (Stowarzyszenie "Z muzyką do ludzi")

Wszystkie śpiewy poza Ofiarowaniem i Zakończeniem zaczerpnięto z przypadających na ten dzień śpiewów z Graduale Romanum, wyd. 1974

Części stałe:  Msza XVI

Introit: Deus dum egredereris (Einsiedeln, MS 121, str. 259)
Śpiew przed Ewangelią: Alleluia. Spiritus est qui vivificat (cf. Alleluia. Dicite in gentibus, Einsiedeln, MS 121, str. 358)
Ofiarowanie: Chrystus Pan w niebo wstępuje (2 zw.)
Communio: Simon Joannis (Einsiedeln, MS 121, str. 277)

Zakończenie: Przybądź Duchu Święty (zw. 1,2 i 5-ostatnia - zwrotki w układzie podwójnym po 6 wersów)

Po Nowennie do Ducha Świętego:

Ofiarujmy chwałę w wierze - alternatim z organami
Części śpiewane wg Graduału piotrkowskiego (1600 r.)
Tekst polski: tł. ks. Stanisław Grochowski (1599 r. w: Himny, Prozy i Kantika kościelne)
Partie organowe: Tabulatura łowicka (1580 r.)
Na organach grał prof. Sławomir Kamiński
Śpiewali uczestnicy warsztatów chorałowych, które prowadziłem w kwietniu i maju.
#5
Jest to Pieśń o Wierze, Nadziei i Miłości Franciszka Karpińskiego (Pieśni nabożne, Supraśl 1792)
Melodię do tej pieśni podaje Teofil Klonowski. Patrz Szczeble do nieba, Poznań 1867, Tom 2, str. 865-868.
Bezpośredni link do drugiego tomu w formacie djvu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej:
Szczeble do nieba czyli Zbiór pieśni z melodyjami w kościele rzymsko-katolickim od najdawniejszych czasów używanych. T. 2
Wg numeracji djvu są to strony 85-88.
#6
Jamna, Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei, Msza w Klasycznym Rycie Rzymskim,
Niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim, 28 maja 2017, godz. 16:00.

Aspersja: Vidi aquam

Introit: Exaudi Domine (wg rękopisu Stiftsbibliothek Einsiedeln, Codex 121, str. 252)

Ordinarium: I
Credo I

Alleluia I:  Alleluia. V. Regnavit Dominus (wg rkpsu Fundacji Martina Bodmera, Cologny, Codex 74, f. 100r - graduał z kościoła św. Cecylii w Trastevere - najstarszy rękopis z chorałem starorzymskim)
Alleluia II: Alleluia. V. Non vos relinquam (wg rękopisu Stiftsbibliothek Einsiedeln, Codex 121, str. 356)
Offertorium: Ascendit Deus (wg rękopisu Stiftsbibliothek Einsiedeln, Codex 121, str. 250), Zwycięzca śmierci (1 zw. z powtórem)
Communio: Pater cum essem (wg rękopisu Stiftsbibliothek Einsiedeln, Codex 121, str. 252)
Zakończenie: Regina coeli (ton prosty), Przez Twoje święte Wniebowstąpienie

Nie zmobilizowałem się na tyle, by wpisywać w pieśniolotku wszystkie msze śpiewane w Poznaniu, ale wyprawy na Jamną, na którą przybywa tylu wspaniałych kantorów ze wszystkich zakątków Polski, pominąć nie mogę.
#7
Ks. Józef Surzyński w "Wielki Tydzień", Poznań 1892, podaje tę pieśń z melodią "Rozmyślajmy dziś".
Powyższa wersja + nuty z innych śpiewników tutaj
#8
Poznań, Kościół Maryi Królowej na Rynku Wildeckim
Wielki Piątek, 14.04.2017, godz. 15.00

Uroczysta Liturgia Popołudniowa ku czci Męki i Śmierci Pańskiej

I. Czytania

Responsorium po I czytaniu
Domine, audivi auditum tuum (całość wg GR i Cantatorium SG359)
Responsorium po II czytaniu
Eripe me, Domine (melizmatycznie do początku 1. wersu, dalej ton psalmowy, powrót do wersji melizmatycznej przed ostatnią gwiazdką)
Pasja wg św. Jana: zaśpiewany fragment początkowy i zakończenie - reszta czytana

II. Uroczyste modlitwy
śpiewane przez celebransa

III. Adoracja Krzyża
Ecce lignum crucis

Improperia (wg Graduału Panien Klarysek z Krakowa, 1257 r.)
Ant. Popule meus
V.1 Quia eduxi te de terra Aegypti
Agios o Theos
V.2 Quia eduxi te per desertum
Agios o Theos
V.3  Quid ultra debui facere tibi
Agios o Theos
z drugiej części Improperiów zaśpiewaliśmy tylko wers 1 (z 9):
Ego propter te flagellavi Aegyptum
Ant. Popule meus

(dalsze śpiewy wg GR)

Ant. Crucem tuam,
Hymn Crux fidelis / Pange lingua gloriosi
(do zwrotki Vagit infans + doksologia Sempiterna sit)
Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony 3 zw.

IV. Komunia św.

Antyfony: Adoramus te, Christe, Per lignum, Salvator mundi
Witam Cię, witam 4 zw.
Ludu mój ludu 5 zw.

V. Procesja do grobu
Odszedł Pasterz od nas 5 zw.

Śpiew przy grobie:
Płaczcie Anieli - całość - 27 zw. - wg Śpiewnika pelplińskiego
Żołtarz Jezusow - całość wg rkpsu Biblioteki Raczyńskich sygn. 1276 z 1488 r.
#9
Wątki chorałowe się nigdy nie starzeją. Można wiedzieć o jakie wydanie Antyfonarza monastycznego chodzi? Z którego roku?
#10
Poznań, Kościół Matki Boskiej Bolesnej,
Wielki Czwartek, 13.04.2017, godz. 19.00

We: Wychwalajmyż Pana (chór, 4gł.)
Części stałe: Missa VIII (De Angelis) (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei)
Chwała na wysokości Bogu (ks. R. Dwornik lub jakiś wariant tegoż)
(po Chwała kołatki zastąpiły dzwonki, ale organy były używane dalej w pełnym zakresie)
Ps. resp.: mel. z Grad. Simplex (organista),
Ewangelia śpiewana (greg., Tonus Evangelii - podstawowy),
Podczas umywania nóg: Przykazanie nowe daję wam,
Modlitwa powszechna: młodzież - mel. Taize,
Of: Pan siebie jako pokarm życia 2 zw.,  dalej organy solo,
Ko: Jeden chleb 3 zw., Umiłowałeś nas do końca (chór, 4gł.), Jezusa ukrytego 2 zw., Kto spożywa moje ciało (P.Pałka - chór, 4gł.), Ja wiem w kogo ja wierzę 3 zw., Panie, pragnienia ludzkich serc 3 zw., Zbliżam się w pokorze 3 zw., Skosztujcie i zobaczcie 2 zw.,
Po Kom.: Wielbić Pana chcę (chór, 4gł.),  Niech będzie chwała i cześć x3, Cóż Ci Jezu damy 2 zw.
Procesja: Pange lingua (całość - chór, 4gł.), Sław języku (całość 6 zw., wszyscy z organami)

To moja parafia, ale nie tu ma miejsce moja działalność liturgiczno-muzyczna, nie miałem więc wpływu na wybór powyższych śpiewów, rejestruję tylko dla zachowania szerszego obrazu.
#11
Cytat: knrdsk1 w 11-04-2017, 21:14:23
Rorantysto, liczymy na dalsze szczegółowe sprawozdania z Jamnej!!!
Byłem tylko w Niedzielę Palmową. Na Triduum miał przyjechać Sławek Witkowski.
#12
Jamna, Niedziela Kwietna, 9 kwietnia 2017 roku, godz. 16:00

Aspersja:
Asperges, ton 4

Poświęcenie palm:
Hosanna filio David
(po lekcji) In monte Oliveti
(po prefacji) Sanctus (XVIII)

Rozdanie palm:
Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum + Psalm 23

Procesja:
Occurunt turbae
Cum Angelis
(powrót procesji, przy drzwiach) Gloria, laus, et honor
(po wejściu do kościoła) Ingrediente Domino

Msza:
Ordinarium XVII, Credo I
(wszystkie propria w pełnych wersjach, bez uproszczeń)
In.: Domine, ne longe facias
Gr.: Tenuisti manum dexteram meam
Tr.: Deus, Deus meus
Of.: Improperium (jak w GR bez wersów) / Ach, mój Jezu
Co.: Pater, si non potest + Ps. 21 / Witam Cię, witam
P.M.: Ave Regina caelorum (ton prosty) / Ludu, mój ludu
#13
W wydanym w zeszłym roku przez Wydawnictwo Dębogóra śpiewniku "Rorate caeli" znajdują się opracowane przeze mnie wielogłosowe wersje dla tonu 4., 6., 7. i 8. Wielogłosy pochodzą z polifonicznych nieszporów z kodeksu Anny i Hansena Schumanów (ok. 1600).
W pełnym kształcie opracowania te można znaleźć także we wczesnych kserograficznych wersjach "Niepojętej Trójcy". W wydaniach drukowanych występują niestety z błędami (pierwsze wydanie) lub opuszczeniami (wznowienie I tomu).
Poprawną wersję można pobrać z chomika Rorantysta. Szukać trzeba w folderze Roraty, a dalej części stałe lub psalmy responsoryjne.
#14
Jeśli już można :) to się wypowiem.

Notatio Antiqua: nie znam, nie używam, moduł zatrzymał się w rozwoju w 2012 r.

Z jakiego źródła ten latex2017?

U mnie działa to w konfiguracji, którą opisałem w poprzedniej wiadomości.
#15
Ja korzystam z Gregorio od ok. 3 lat. Najpierw korzystałem z interfejsu on-line, bo miałem kłopot z instalacją TeXa pod Windowsem. Od wersji Tex Live 2015 problemy z instalacją zniknęły.
Korzystam też ze Scribusa, który da się zintegrować z Gregorio i z TeX. Ten zestaw jest wystarczający do niewielkich publikacji (do ok. 20-30 stron) zawierających nuty, tekst i grafikę. Przy większych publikacjach zaczyna sprawiać kłopoty: zdarzają się dłuższe momenty "namysłu" programu, nawet przy próbie przewinięcia dokumentu kilka stron dalej, a pliki pdf mają duży rozmiar. Ale przy małych książeczkach np. śpiewy i teksty na jedną Mszę jest bardzo wygodny, bo wszystko można zrobić z poziomu jednego programu.
Przy większych publikacjach (jak np. książka dla warsztatów w Licheniu - 350 str.) Gregorio i Texa używałem wyłącznie do wygenerowania pdf-ów z nutami, a całość składałem w InDesign.
#16
uzupełniając dane o powstaniu kolędy:
1932 - Nowy Sącz, klasztor Jezuitów
Pierwsza publikacja: Józef Albin Gwoździowski, "Największa Kantyczka", Tarnów 1938/39
#17
Przyczynek do historii tej kolędy

Zwrotki o żydach nie ma już w Pieśniach katolickich Jagodyńskiego (1695).
Zapewne zwrotka została usunięta na skutek zaleceń Soboru trydenckiego.
#18
Cytat: Kefasz w 15-11-2016, 01:18:30
Czym argumentują korzystanie ze źródeł protestanckich?
Z Przedmowy do wydania XLI:
"W duchu jedności rodziny chrześcijańskiej włączyliśmy do tego wydania pieśni protestanckie."
To jedyne zdanie na ten temat.
Cytat: Kefasz w 15-11-2016, 01:18:30
Kim jest Kronsteiner? Co za cechy ma jego notacja?
Josef Kronsteiner (także Joseph Kronsteiner; * 15 lutego 1910 w Losenstein; † 15 maja 1988 w Linz), austriacki kompozytor
Brat Hermanna Kronsteinera.
Od 1943 przez 38 lat Kapelmistrz katedralny w Linzu.
Wykładowca w Seminarium Duchownym w Linzu.
Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Linzu.
Jako kapłan pracował w Minoritenkirche i jako przeciwnik reformy liturgicznej odprawiał nadal Mszę trydencką.
Bracia Kronsteiner byli w przyjaznych stosunkach z Josephem Ratzingerem i Georgiem Ratzingerem.
(na podstawie Wikipedia, Die freie Enzyklopädie)

Notacja Kronsteinera: załączam ten sam fragment. co zolwikolew z najnowszego wydania.
#19
Cytat: knrdsk1 w 20-11-2016, 11:27:17
Gr.: opuszczono (polecenie celebransa);
Nie macie lekko. U nas najkrótsza wersja Graduale, to taka z wersem na melodię psalmową, przy czym od ostatniej gwiazdki, a czasem parę nut wcześniej wracamy do wersji melizmatycznej.
Za to jesteśmy karani mówionym Credo.
Trzeba się spieszyć, bo gdybyśmy nie zmieścili się w godzinie, to młodzież nie zdążyła by rozstawić kolumn i wzmacniaczy przed swoją mszą.
#20
Autorem słów tej pieśni jest Franciszek Karpiński. Jej tekst otwiera wydane w 1792 r. w Supraślu Piesni nabożne

A oto autorska wersja tekstu pieśni:

Nóta: Będę Cię wielbił móy Panie

Kiedy ranne wstaią zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie spiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by cię niechwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na Niebie,
Y szukam go koło siebie!

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli,
My się ieszcze obudzili,
Byśmy Cię Boże chwalili.
#21
Z pewnym opóźnieniem nabyłem najnowszy ogólnopolski śpiewnik liturgiczny zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, czyli XLI wydanie Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Mogę więc pokrótce opisać cechy tego wydania.
Jest to pierwsze wydanie nowej redakcji śpiewnika: redaktora naczelnego - ks. Wojciecha Kałamarza CM i ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM. Śpiewnik wyszedł w wersji  z nutami i w wersji zawierającej jedynie teksty. Ma też własną stronę internetową .Dalsze uwagi dotyczyć będą edycji z nutami, gdyż taką nabyłem.
Znacznie wzrosła objętość śpiewnika. Liczy on obecnie 1422 strony (cały śpiewnik ma jednolitą numerację od 1 do 1422). Wysokość okładki: 17,2 cm (podobnie jak poprzednie wydania, choć wydanie XL ukazywało się chyba również w nieco mniejszym formacie).
Na ten wzrost objętości złożyło się kilka czynników.
Pierwszy to dodanie nowych pieśni - w tym pieśni o świętych, pieśni ze śpiewników protestanckich, poszerzenie działu śpiewów łacińskich i śpiewów z Taize. Niestety śpiewy łacińskie zostały zapisane tzw. notacją J. Kronsteinera - czyli jednolite okrągłe nutki na pięciolinii - z tego nie da się śpiewać. Śpiewy z Taize zostały zaś w większości podane w wersji jednogłosowej. Myślę, że to bez sensu, jeśli już dodawać te utwory, to co najmniej w wersji 2 głosowej. Próbowałbym je też przypisać do konkretnego okresu liturgicznego, a nie tworzył osobny dział, który jako jedyny gromadzi utwory ze względu na miejsce powstania, a nie miejsce w liturgii.
Redaktorzy deklarują, że przywrócili w wielu pieśniach większą liczbę zwrotek. Jednak ja nadal w wielu miejscach widzę "ogryzki" pieśni, w paru miejscach jest powrót do stanu z wyd. XXXIX. Może są bardziej chlubne przypadki przywrócenia całego tekstu, ale na razie takich nie znalazłem.
Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost objętości jest unikanie przenoszenia nut na kolejną stronę, gdy powoduje to konieczność odwrócenia kartki i wymóg by pod nutami była co najmniej jedna zwrotka tekstu. Powstałe puste miejsca zostały wypełnione cytatami z Pisma Świętego i Ojców Kościoła.
Na stronie internetowej śpiewnika jest szereg artykułów opisujących proces przygotowania wydania, przybliżający problemy przed jakimi stawali wydawcy.
W sumie myślę, że jest to wydanie wyraźnie lepsze od poprzedniego, plusy przeważają nad minusami, ale na pogłębioną recenzję stać mnie będzie za kilka miesięcy, gdy sprawdzę jak śpiewnik sprawdza się w warunkach bojowych.
Już jednak dziś mogę zadeklarować, że nowy Siedlecki  nie spowoduje zarzucenia prac nad moimi własnymi śpiewnikami. W drukarni jest już mój śpiewnik roratni, a w opracowaniu kolędowy, ale o tym napiszę osobno w stosownych działach i wątkach.
#22
Pieśń ta jest tłumaczeniem / adaptacją łacińskiej antyfony Ave stella matutina

tekst podaję za stroną: http://www.liturgialatina.org/carmelite/antiphons.htm

Wg śpiewnika Siedleckiego (1928) autorem tego tekstu jest Petrus Venerabilis (XII w.), a tekst polski pochodzi z pocz. XVII w.

W poniższej formie antyfona odmawiana jest / była? w klasztorach karmelitańskich codziennie po nieszporach lub komplecie:

Antiphona.

Ave, Stella matutina,
Peccatorum medicina,
Mundi princeps et Regina.

Virgo sola digna dici,
Contra tela inimici
Clypeum pone salutis
Tuae titulum virtutis.

Tu es enim virga Jesse,
In qua Deus fecit esse
Aaron amygdalum,
Mundi tollens scandalum.

Tu es area compluta,
Caelesti rore imbuta,
Sicco tamen vellere.

Tu nos in hoc carcere
Solare propitia,
Dei plena gratia.

O Sponsa Dei electa,
Esto nobis via recta
Ad aeterna gaudia,
Ubi pax est et gloria.

Tu nos semper aure pia,
Dulcis, exaudi, Maria.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficimur promissionibus Christi.

Oratio.
Defende, quaesumus, Domine, beata Maria semper Virgine intercedente, istam ab omni adversitate familiam tuam: et toto corde tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis.
#23
Dział "Nasze śpiewniki i inne źródła pieśni" służy do prezentowania informacji o źródłach pieśni tradycyjnych. Wątki dyskusyjne będą przenoszone.
Ten wątek został przeniesiony do Szwarc, mydło i powidło.
http://spiewnik.katolicy.net/index.php?topic=4163.0
#24
Sekwencje będące w użyciu w Polsce tłumaczył pod koniec XVI wieku ks. Stanisław Grochowski. Namiary są opisane na tym forum w wątku:
Himny, prozy i cantica kościelne.
Chcąc dotrzeć do sekwencji należy wybrać link do pełnego wydania Poezyj (a nie do hymnów). Sekwencje, zwane wówczas prozami, znajdują się w drugim tomie począwszy od strony 91. W łącznej numeracji obu tomów, używanej w PBI jest to strona 439.
Podobnie jak tłumaczenia hymnów, spolszczenia sekwencji zostały dokonane w taki sposób, by można je było śpiewać na te same melodie, co oryginały łacińskie, o czym tłumacz informuje we wstępie do czytelnika.

Co do łacińskich wersji sekwencji związanych z Polską (powstałych na terenie Polski lub związanych z polskimi świętymi) to były one przedmiotem zainteresowania zarówno filologów jak i muzykologów. Z publikacji na ten temat można wskazać:
1. Henryk Kowalewicz, Cantica Medii Aevi Polono-Latina, Warszawa 1964,
2. Sekwencje polskie (transkrypcja i opr. ks. Jerzy Pikulik), w serii Musica Medii Aevi, tom V, Instytut Sztuki PAN, PWM 1976
#25
Po raz drugi schola wildecka przygotowuje wszystkie śpiewy chorałowe na Uroczystą Liturgię Popołudniową ku Czci Męki i Śmierci Pańskiej w Wielki Piątek. Początek liturgii o godz. 15:00.
Można jeszcze dołączyć do scholi. Zapraszam na próby śpiewu w środy 20 i 27 marca o godz. 18:00. Próby odbywają się w Domu Parafialnym w sali na I piętrze.
Informacje o przygotowaniach można też śledzić na "fejsbuku":
https://www.facebook.com/events/347139915392124/?ref=14