Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - Tradycja.Poznań

#1
PIEŚŃ NA TRZY KRÓLE.

Natchnione usta umilkły Proroków.

1. Natchnione usta umilkły Proroków, – A głos anielski rozległ się w Betlemie:
– Spełnione czasy niebieskich wyroków, – Słowo przedwieczne zstępuje na ziemię.
2. Nieogarniony, w Trójcy niepojęty; – Przedwieczny w czasie swój początek bierze
– W łonie Dziewicy bez zmazy poczętéj – Niosąc dla ziemi pokoju przymierze.
3. Ducha potęgę olśnięta D[z]iewica, – Poczęła w chwili, gdy na zwiastowanie
– Rzekła w pokorze: Pana Służebnica, – Niechaj się według słowa Jego stanie.
4. A nad Dziewicą schyloną w pokorze – Niebieskie Duchy z pieśnią się unoszą,
– W świętym zachwycie czczą wyroki Boże, – Cześć Wcielonemu w Matce Jego głoszą.
5. Miłości pieśnią z uczuciem nadziemskiém – Uwielbiaj, ziemio, cuda w Nazarecie,
– Sercem powitaj w żłobku Betleemskim – Z Dziewicy świętéj narodzone Dziecię.
6. Pierwiastki uczuć składają pasterze – Wiedzeni blaskiem gwiazdy Betleemu,
– Spieszą i Króle pokłonić się w wierze – Sprawcy zbawienia i Panu swojemu.
7. Dziecię i matka przyniesione dary – Z tkliwém wejrzeniem od mędrców przyjmują:
– Wyraz miłości, to wyznanie wiary, – Nad wszystko serce, z jakiém ofiarują.
8. Z rozlicznych krain ziemi okolicy – Bracia my różni zwyczajem i mową,
– Wiarą złączeni w téj świętéj stolicy – Cześć Wcielonemu wznieśmy pieśnią nową.
9. Bo jednéj matki, synowie kościoła – W słodkiém uczuciu chowamy wspomnienie
– Panny wybranéj przez usty Anioła, – Jéj syna, który przynosi zbawienie.
10. My powołani od wschodu,  zachodu – Gwiazdą mistyczną Twéj łaski o Panie,
– W nowém Betleemie, u świętego Grodu – Twéj staréj wiary składamy wyznanie.
11. Z kościołem świętym szczęśni sojusznicy – Za dar ten drogi, zakład Twéj miłości
– Niesiem Ci Panie w przybytku świątnicy- W jedności uczuć wyrazy wdzięczności.
12. Zbawco nasz drogi za Twojém natchnieniem – Ogłaszać mamy dzieło odkupienia.
– Wesprzyj nas, wesprzyj potężném ramieniem – A słabe serca duchem poświęcenia.
13. Potęgą wiary niech serca zdobyte – Miłością Ciebie zapalą się w pełni;
– Niech je uświęcą łaski Twe obfite – Tryumf Twéj chwały w kościele się spełni!
14. Zachowaj, Panie, dnie dla nas drogie – Następcy Piotra Namiestnika Twego;
– Błogosławieństwo i dary Twe mnogie – Zsyłaj przez Niego dla ludu wiernego.
15. A gdy uczucie, co stłumić niezdoła – Czasu potęga i przemiany losu
– W dali od Braci, za Ojczyzną woła – Przyjmij wołanie pokornego głosu.
16. W obrazie wspomnień gdy myśl ma przywodzi – Ziemię rodzinną, wiarą Mieczysława*),
– W téj chwili serce ta pociecha słodzi, – W gronie narodów nie zgasła jéj sława!
17. Pamięć, że Twoja potężna przyczyna – Czuwa nad nami o Niepok[a]lana
– Podnieca serca, uproś więc u Syna – Łaski i dla nas, u naszego Pana. – Boga Rodzico!
Amen.

Małczyński.


"Szczeble do nieba" Teofil Klonowski, Poznań 1867; str. 208, pieśń 124-2.*) - Mieszka.W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#2
Kolędy kościelne / Buccinemus in hac die
29-12-2019, 17:43:53
Jak na razie (AD2017), najstarsza polska kolęda autorstwa Bartłomieja z Jasła (~1360-1407).

1.
Buccinemus in hac die
Sacra sono melodie,
Recolitur qua vicina
Nativitas Christi trina:
2.
A Patre qua progreditur
Et in alvo, ut dicitur,
Natus dehinc ex utero
Que testantur scripto vero.
3.Repeticio.
Refert harum primam recens
Misse noctis cantus decens,
Quo fit latens designata
Isaye nota devota
Inenarrabilis fata.
4.
Tonans cantus in aurora,
Noctis ac in lucis hora
Celat Christum alvo natum,
Partim nobis scire datum.
5.
Hic est modus obumbratus,
Quo Deus est humanatus,
Lux est caro fabricata,
Forme ut est copulata.
6. Repeticio.
Oppacum hoc preferebat,
Indignum cum se dicebat
Christi solvere calceum
Baptista, sed lucem cum ducem
Sensit alvo matris Deum.
7.
Locuntur sed officia
Clara die sonacia
Ex utero procedentem
Celum terramque regentem,
8.
Omnibus qui demonstratur
Stella lucens, ut testatur,
Et angeli concinentes,
Terris pacem nuncciantes.
9. Repeticio.
Monet vox racionales,
Trahit astrum sensuales,
Singuli ut querant natum
Gressu cordis, oris, operis
Mundo regem prophetatum.
10.
Est preter has nativitas
Christi cordi, qua puritas
Ipsum gignit in patrante
Voluntatem Patris ante,
11.
Ut describit hoc Matheus.
Sic gignere prestat Deus
Multis suum verum natum
Ex Maria incarnatum.
12. Repeticio.
Summe parens, nobis presta,
Nec tu, pya mater, obsta,
Sed pocius nunc imprime
Salvatorem nasci ac pasci
Iam in vi nostre anime.
12.
Dum vult Christum quis gignere,
Sibi debet assumere
Obstitricium suffragium
In partu adminus trium.
13.
Ex amari cordis unda
Contricionis profunda
Parens dici mereatur
Maria dum impregnatur.
14. Repeticio.
In habitu castitatis
Sic in ortu deitatis
Obstitricis prime cura,
Puerum ut vehat, teneat
Puro conformata pura.
15.
Ast paupertatis spiritu
Sit altera in vestitu
Que infantem involueret
Pannis, feda qui tolleret,
16.
Sociata hiis humilis
Esse debet ac non vilis,
Natumque ut reclinaret,
In persepique locaret.
17. Repeticio.
Sic angelus has signavit,
Pastoribus cum monstravit
Ihesum natum indicio:
Videbitis merum puerum
In pannis ac presepio.
18.
Et ut per has proscribatur
Quod per carnem affectatur,
Et quod male vult visio
Vel adamat ambicio.
19.
Languencium restaurator,
Ihesu, nostri reformator,
Nos parere non despice,
Tu nunc dignos sed effice.
20. Repeticio.
Nam in carne non sufficit
Ad salutem, si defficit
Nativitas per graciam
Tua, nostre menti egenti
Origenis per sophiam.
21. *
Repeticio secunda.
Elementa quater nomen
Penta legunt et prenomen
Editoris per capita
Versuum, quem nota et dota
Ihesu in eterna vita.


Tekst za:
http://www.blog.bj.uj.edu.pl/muzykalia/-/journal_content/56_INSTANCE_gJh937aPNE4h/136002189/141739778

*) Autor w ostatniej strofie opowiada, gdzie szukać jego imienia – inicjały pierwszych dziewiętnastu strof układają się w tekst: BARTHOLOMEUS DE IASSEL.W załączniku melodia w transkrypcji Jana Węcowskiego, Śpiewnik kolędowy, Wa-wa 2005: MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.

Współczesne prawykonanie:
https://www.youtube.com/watch?v=iyxEa9yzm9Y
https://www.youtube.com/watch?v=8N_p64xKqnM&feature=youtu.be
#3
Ta pieśń powinna się znaleźć w dziale Pieśni o marnościach i pokutne, którego nie ma!Pamiętaj człowiecze, jak żyjesz na świecie
Nie bądź tak wspaniały, pyszny i zuchwały
w swej myśli.

Otwórz jeno oczy spójrzyj co się toczy
W tym mizernym świecie śmierć wszystkich zagniecie
i Ciebie.

Nie puszcza królowi, ani papieżowi
Bierze  książęta, biskupów, panięta
Do grobu.

Nie wygrasz muzyku, nie wygrasz prawniku
Statutem prawnika i z dudą muzyka
Śmierć bierze.

Śmierć króla prowadzi i z tronu go zsadzi
Na jego pałace we drzwi nie kołace
I wchodzi.

Gdy wchodzi nie puka, co jej brak to szuka
Każdego sprowadzi do grobu posadzi
na wieki.

Czy wyższy czy niższy, bogaty, obdarty,
Wszyscy staną w kole, przy grobowym dole
w jedności.

Nie będzie tam zwady ani też biesiady,
będzie tam płakanie i łez wylewanie
za złości. 
Amen


W załączniku melodia wg Kapeli Brodów: MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.


I wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=5GL-AxjGvrg
#4
Powiem prawdę, świecie, tobie,
Szukaj miejsca indziéj sobie.
Bo ja ciebie opuściłem,
A niebo już ulubiłem.

Głupiom ufał twej próżności I wierzyłem nieszczerości;
Gdy zaś teraz, coś jest, widzę,  Dla tego się tobą brzydzę.
Precz odemnie z rozkoszami 
I z twojémi marnościami,
Bo smakujesz i cukrujesz,
Lecz duszę mą, niemi trujesz.

Ufam szczerze w Bogu moim,
Że już więcéj nigdy twoim
Nie stanę się hołdownikiem,
Ni twych rozkosz miłośnikiem.

Już ci przyjaźń wypowiadam,
Żeć już serca więcéj nie dam;
Bom go Bogu oddał cale,
A ciebie porzucam, vale!

Żródło: x. Szczepan Keller, ,,Zbiór pieśni nabożnych..." (Śpiewnik Pelpliński); wyd.II, Pelplin 1886; pieśń nr 1027/IV, str. 857.Wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=e8c_rpbMzp0

I przebieg melodii:
  D  E     F     F      E   D  EC# D
Powiem prawdę, świecie, tobie,
   D  E     F    F E     D  E   D
Szukaj miejsca indziéj sobie.
  F  G  A   A G F  GF E    
Bo ja ciebie opuściłem,
D   E  F  F   ED EC# D       
A niebo już ulubiłem.
  F  G  A   A G F  GF E
Bo ja ciebie opuściłem,
D   E  F  F   E D E D       
A niebo już ulubiłem.
#5
Śpiewnik poznański "Szczeble do nieba" Teofila Klonowskiego z 1867r. podaje następujące pięć pieśni:
_____
Gwiazdo śliczna, wspaniała
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,151.msg224.html


Królowa Polska od Boga obrana
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,4180.msg12059.html


Witaj Jutrzenko rano powstająca
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,751.msg1491.html


Gdyśmy przyszli do Kościoła
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,147.msg210.html


Serdeczna Matko
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,215.msg7559.html


Ponadto z innych śpiewników:
_____
NMP Częstochowska u Bożego Ciała w Poznaniu: Niebieskich pułków wielowładna Pani
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,4179.msg12058.html


Jak szczęśliwa Polska cała
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,2159.msg5005.html


Jasnogórska można Pani, Maryjo!
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,3440.msg9154.html


Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką
- ta pieśń znajduje się tutaj:
http://spiewnik.katolicy.net/index.php/topic,1901.msg4215.html


c.d.n.
#6
Tekst oryginalny:
Franciszek Karpiński, ,,Pieśni nabożne", Supraśl 1792

Pieśń o dniu Sądnym
Nota. Tròyca Bòg Ociec &c.

NIe pròżnoś Boga grzeſzniku znieważał,
On twoie kroki naymnieyſze uważał!
Kiedyś do Swiata rachunkòw zaſiędzie,
Y ten twòy Swiadek ſędzią twoim będzie.

Co tylko w ſercu taiemnego było,
Coś myślił, że ſię wśrzòd nocy ukryło:
Wſzyſtko to promień prawdy iego zbada,!
Y wſzyſtko winne sumnienie wygada.

Biada ci Oycze i Matko niedbała!
Ześ wſtydu dzieci twych nienauczała!
Powſtaną na was te Còrki i Syny,
Y złorzeczyć wam będą tey godziny.

Wy, coście swego bliźniego krzywdzili,
Na życie, sławę, majątek godzili,
Prawo was Boskie będzie potępiało,
Ktòre bliźniego kochać rozkazało.

Wy, coście gorſząc niewinnych ſkazili,
Albo Małżeńſtwa Swięte pogwałcili,
Albo przed Bogiem nie zgieli kolana:
Sprawiedliwego w nim znaydziecie Pana;

Wy, coście w zbytkach ſwiata utoneli,
Ze Bòg na Niebie żyie, zapomnieli;
Głos was ogromny Sędziego obleci:
,,Nieznam was, nieznam; wy nie moie dzieci,

,,Czyżem was codzień nieczekał w Kościele?
,,Czym dla ubogich od was żądał wiele?
,,Czylim niekazał? niedał wzoru Cnoty?
,,Czy to zyſk mały, Niebo za kłopoty?

,,Sypałem łaſki, chocieście zuchwali
,,Ani proſili, ani dziękowali!
,,Odbieżcież karę ktorey wiek niezmaże.
,,Serce Jey niechce, Sprawiedliwość każe.

Wtenczas okropna zacznie ſię godzina,
Zegnać ſię będzie z rodziną rodzina!
J przyiaciele wpoſrzòd narzekania,
Opłaczą moment tego pożegnania.

Teraz do Boga kwap ſię zborze wierny,
On dziś odpuszcza, On dziś miłosierny;
Bo kiedy ſądzić Swiat cały zaſiędzie,
Ktòż z ręki Jego grzeſznika dobędzie?

https://www.youtube.com/watch?v=laU85ecv-VM


Tekst za:
,,Szczeble do nieba", T. Klonowski, Poznań 1869, pieśń 364, str 855

1. Nie próżnoś Boga, grzeszniku, znieważał, - On Twoje kroki najmniejsze uważał! - Kiedyś do świata rachunków zasiędzie, - I ten Twój świadek sędzią Twoim będzie.
2. Co tylko w sercu tajemnego było, - Coś myślił i co się wśród nocy ukryło, - Wszystko to promień prawdy Jego zbada, - I wszystko winne sumienie wygada.
3. Biada Ci, Ojcze i Matko niedbała, - Żeś cnoty dzieci twych nie nauczała! - Powstaną na was te córki i syny, - I złorzeczyć wam będą téj godziny.
4. Wy! coście swego bliźniego skrzywdzili, - Na życie, sławę, majątek godzili, - Prawo was boskie będzie potępiało! - Które bliźniego kochać rozkazało.
5. Wy! coście gorsząc, niewinność skazili! - Albo małżeństwa święte pogwałcili: - Albo przed Bogiem nie zgięli kolana, - Sprawiedliwego w Nim znajdziecie Pana.
6. Wy! coście w zbytkach świata utonęli! - Że Bóg na Niebie żyje, zapomnieli! .... - Głos was ogromny sędziego obleci: - ,,Nie znam was nie znam ... Wy! nie moje dzieci!"
7. Czyżem was codzień nie czekał W kościele? - ,,Czym dla ubogich, dla was żądał wiele?" - ,,Czylim nie kazał? nie dał wzoru cnoty?" - Czy to zysk mały Niebo za kłopoty?"
8. ,,Sypałem łaski, chocieście zuchwali," - ,,Ani prosili, ani dziękowali" - ,,Odbierzcież karę, któréj wiek nie zmaże," - "Serce .Jéj nie chce, sprawiedliwość każe" ..
9. Wtenczas okropna zacznie się godzinna, - Żegnać się będzie z rodziną rodzina! - I przyjaciele w pośród narzekania; - Opłaczą moment tego pożegnania!
10. Teraz do Boga kwap' się ludu wierny, - On dziś [opuszcza], On dziś miłosierny! – Bo kiedy sądzić świat cały zasiędzie, – Któż z ręki Jego grzesznika dobędzie .. Amen.

F. Karpiński – (Książka do nabożeństwa dla Polek p. X. J. J. Siwickiego str. 202 r. 1827.)W załączniku melodia z Klonowskiego, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.Uprasza się szacownych moderatorów o utworzenie nowego poddziału z tematyką Bóg, Bóg Ojciec, Opatrzność Boska ...
#7
Śpiewnik Parafialny
opracował Feliks Rączkowski
"Śpiewajmy Bogu"
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, wyd. I.

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 14 XI 1980r., nr 8421/K/80.

Wcale niemałe dziełko 808 stron formatu 12 x 17 x 4,5 cm, zawiera dużo ponad 500 utworów i wariantów starych i współczesnych pieśni, psalmów, Mszy i nieszporów (m. in. łacińskie: VIII, XI, brevis, Requiem , aspersje ...).

Na oko - przewaga starych pieśni (choćby z powodu dużej zawartości), choć niestety, z nowym podejściem: do melodii (zapisane od nowa, co samo z siebie nie musi być złe), a częściej do textu (polit-popr. cenzura). Nie mniej, w porównaniu do współczesnych mu wydań Siedleckiego, jawi się jako "zacofany"  ;)

Wszystkie przytoczone melodie mają opracowany (od nowa, z powracaniem do "źródeł") zapis nutowy na jeden głos i w tonacjach możliwych do zaśpiewania "normalnemu" wiernemu (o czym autor informuje na wstępie)!  :o
#8
Jako, ze jeszcze mamy lipiec - Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,   *  wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

V. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.W załączniku melodia znaleziona na nuty.religijne.org z podstawionym polskim tekstem, MIDI, nuty PDF i MuseScore spakowane w archiwum ZIP.
#9
Chorał gregoriański / Ordinarium
10-01-2017, 17:16:41
Na początek:

Credo IV

Oczywiście, żeby się myliło jest w I tonie, podczas, gdy większość melodii Credo z Graduale Romanum jest w tonie IV :-)
W załącznikach zapisy w MuseScore (także adaptacja pseudokwadratowa) i do druku.
#10
Chorał gregoriański / Corpus Christi
22-05-2016, 20:45:05
Te Deum na Boże Ciało

Wg polskiego rytuału (Arcbp. Nowowiejski), po powrocie procesji do kościoła, ksiądz intonuje Te Deum, które śpiewa się do słów "cum Sanctis tuis in gloria numerari". Tu ksiądz, stojący na 3-im stopniu ołtarza, z monstrancją w reku śpiewa dwa razy "Salvum fac populum tuum Domine" a kantorzy/chór odpowiadają mu to samo. Za trzecim razem ksiądz rozwija wątek "Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuae" a kantorzy/chór/wierni kontynuują "Et rege eos ..." aż do końca. W tym czasie, ksiądz błogosławi lud Najświętszym Sakramentem".

W załączniku nuty i melodia simplex ex Graduale Romanum, oraz pliki MuseScore hymnu Te Deum na Boże Ciało spakowane w archiwum ZIP.
#11
W załączniku (spakowane ZIP'em): nuty i tekst (PDF, XML, MuseScore) oraz melodia MIDI, hymnu o św. Szczepanie Diakonie i Męczenniku W tłumaczeniu Henryka Krzyżanowskiego.
Jest to równocześnie hymn Arcykonfraterni św. Szczepana - zrzeszenia ministrantów FSSPX.