Kancjonał kórnicki (rkps, Bibl. Kórnicka PAN, sygn.44, 1551-1555) [on-line/DjVu]

Zaczęty przez Rorantysta, 31-01-2009, 16:27:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Rorantysta

Rękopis Biblioteki Kórnickiej PAN (sygn. 44) pochodzenia franciszkańskiego, datowany na lata 1551 -1555.
Na pierwszej karcie znajduje się tekst (podaję we współczesnej transkrypcji):

Poczynają się pieśni czasu narodzenia dzieciątka namilenszego
a nasłodszego pana miłościwego Jezusa
jedynego syna przenaczyszczej a niepokalonej panny Maryjej

Rękopis zawiera teksty pieśni, głównie kolęd i pieśni maryjnych. Są to w wielu wypadkach najstarsze znane zapisy tych pieśni obok zbliżonego zawartością, pochodzącego z tego samego okresu, rękopisu Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (sygn. 2372, datowany 1551).

Rękopis jest dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Niestety jakość publikacji elektronicznej jest niska. Sądzę, że została przygotowana na podstawie starych mikrofilmów. Szkoda, bo znacznie ogranicza to możliwość wykorzystania.

Rorantysta

#1
Jaśniejsza tysiąc nad słońce
Pieśni i modlitwy maryjne z tzw. Kancjonału kórnickiego

Collegium Columbinum, Kraków 2000
Biblioteka Tradycji Literackich nr 35

Książka zawiera transkrypcje siedmiu pieśni i czterech modlitw maryjnych zapisanych na kartach rękopisu Biblioteki Kórnickiej PAN, sygn. 44. Utwory opatrzono komentarzem. Dołączono też podobizny kart rękopisu zawierających opublikowane pieśni i modlitwy (łącznie zamieszczono podobizny 58 stron rękopisu i wyklejki strony tytułowej).